Aveţi Forţa în voi?

Cum să joci
REGULAMENTUL OFICIAL DE CONCURS STAR WARS 1. Dispoziții generale 1.1 Organizarea concursului se va desfășura de către AXN Europe Limited („Organizatorul”) 1.2 Prezentul regulament oficial („Regulamentul Oficial”) este disponibil pe pagina de internet a Organizatorului, web page www.axn.ro. 2. Durata concursului Concursul se va desfășura în perioada 1 - 21 octombrie 2015. 3. Reguli de înscriere 3.1 Pentru a participa la concurs, fiecare concurent trebuie să încarce pe pagina de Facebook/ Twitter/Instagram o fotografie având o grafică Star Wars în perioada 1-21 octombrie 2015. Fotografiile încărcate în afara perioadei de desfășurare a concursului nu participă la concurs. 3.2 Participanții pot, oricând în timpul concursului, să șteargă sau să ceară Organizatorului să șteargă orice fotografie încărcată. Cu toate acestea, ștergerea fotografiei semnifică retragerea participantului din concurs. 3.3 Prin înscrierea la concurs, participanții consimt că au citit și acceptat Regulamentul Oficial și sunt de acord cu deciziile Organizatorului. 3.4 Participanții la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a intra în tragerea la sorți: 1. Să fie cetățeni români sau rezidenți în România și să aibă cel puțin 18 ani; 2. Angajații, agenții, sucursalele și promoterii (inclusiv membrii de familie apropiați) Organizatorului sau Sony Overseas SA, și reprezentanțele, sucursalele și filialele acestora, și alte entități implicate în Concurs, inclusiv Organizatorul, nu pot să participe la concurs. 3.5 Toate condițiile de mai sus sunt obligatorii pentru revendicarea premiului. 4. Premii: 4.1 Premiile sunt oferite de Oficiul Central al AXN. Concursul se va desfășura în 3 etape și acestea vor fi acordate după cum urmează: - Săptămâna 1 (11 octombrie): 2 pachete-cadou incluzând o geantă de umăr Star Wars și o figurină pentru copt Darth Vader; - Săptămâna 2 (18 octombrie): 2 pachete-cadou incluzând un stick USB și o cană Star Wars; - Săptămâna 3 (22 octombrie): 3 pachete-cadou. Premiul I: un BB-8 droid Star Wars și un tricou Star Wars; Premiul II: căști Star Wars, stick USB și o figurină pentru copt Darth Vader; Premiul III: o lampă Lego Darth Wader, sac și cană Star Wars. 4.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba premiile. 4.3 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul competiției nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea condițiilor concursului. Premiile nu sunt transmisibile către alte persoane. 4.4. Potențialele obligații fiscale în legătură cu premiile vor fi suportate de către participanți. 5. Acordarea premiilor 5.1 Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți de către Organizator, corespunzător cu numărul de premii. Fiecare câștigător va fi informat pe Facebook, Twitter sau Instagram printr-un comentariu sub fotografia încărcată, urmat de livrarea unei scrisori oficiale de notificare. 5.2 Fiecare câștigător trebuie să confirme acceptarea premiului imediat către Organizator. Dacă Organizatorul nu primește un răspuns de la câștigător în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea inițială făcută de Organizator, exceptând cazul în care această perioadă este extinsă în conformitate cu legislația locală sau la discreția Organizatorului, câștigătorul premiului va fi descalificat. 5.3 În cazul în care un câștigător este descalificat pentru neconfirmarea premiului sau pentru orice alt motiv, cum ar fi neeligibilitatea sau nerespectarea Regulamentului Oficial al concursului, atunci primul supleant va lua locul acestuia și va primi astfel premiul, menținând același raționament până când toate premiile vor fi distribuite. 5.4 În cazul în care un premiu rămâne nerevendicat, un al doilea proces de tragere la sorți va avea loc într-o manieră identică cu cea de la procesul de tragere la sorți inițial. 5.5 Organizatorul și reprezentanții săi vor depune toate eforturile pentru a contacta câștigătorii premiilor, însă Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător în nici un fel dacă câștigătorii nu pot fi contactați prin telefon, e-mail sau poștă în termen de 5 (cinci) zile. 5.6 Câștigătorii nu sunt declarați oficial până nu sunt validate toate premiile. Toate deciziile luate de Organizator sunt definitive și irevocabile. 5.7 Premiile vor fi livrate în termen de 30 de zile de către Organizator la adresa prezentată de către câștigători. 6. Protecția datelor cu caracter personal 6.1 Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției. 6.2 Organizatorul va utiliza datele personale ale participanților exclusiv pentru anunțarea câștigătorilor și înmânarea premiilor. După folosirea datelor cu caracter personal în scopul descris mai sus, acestea vor fi șterse de către Organizator. 7. Dispoziții finale 7.1 Răspunderea Organizatorului concursului este înlăturată în cazul erorilor vizând premiile (e.g. folosința acestora conform scopului pentru care au fost produse etc.), cu excepția cazului în care legea română interzice înlăturarea răspunderii. 7.2 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește daunele, pretențiile de compensare pentru participarea la concurs, precum și în legătură cu orice greșeli, costuri, daune, pierderi, cu excepția celor care decurg din sau în legătură cu deficiențele cauzate cu intenție, și care afectează viața sau sănătatea umană în cazul încălcării contractului. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere dacă pe durata concursului, site-ul concursului prezintă erori tehnice și în mod temporar nu este disponibil. 7.3 Organizatorul are dreptul de a amâna, anula sau suplimenta concursul. Organizatorul are dreptul de a modifica oricând regulamentul, ca urmare a unor modificări aduse concursului sau din alte motive care pot afecta buna desfășurare a concursului, fără un anunț în prealabil. 7.4 Participanții sunt responsabili cu costurile încărcării fotografiilor, inclusiv taxele, dacă este cazul. 7.5 Organizatorul, precum și reprezentanții acestuia nu sunt răspunzători pentru nicio imposibilitate de încărcare a fotografiilor din cauza problemelor cauzate de liniile telefonice sau sistemele ori furnizorii de servicii de internet, pentru fotografii încărcate după termenul limită, ca urmare a unor întârzieri de servicii telefonice ori de Internet, întreruperi, defecțiuni sau suprasarcini sau pentru pierderea, furtul, direcționarea greșită a încărcărilor. 7.6 Încărcările de fotografii sunt nule dacă sunt ilizibile, inexacte, incomplete, deteriorate ori modificate și nu sunt în conformitate cu prevederile acestui Regulament Oficial. 7.7 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant la concurs care încalcă, în mod direct sau indirect, prevederile acestui Regulament Oficial sau care se constatată că nu a fost eligibil pentru a participa, precum și cei care sunt considerați de către Organizator că prejudiciază fondul comercial, numele sau brand-ul Organizatorului. 7.8 Fiecare participant va fi ținut răspunzător față de Organizator sau diviziunile, reprezentanțele, filialele, directorii, angajații și agenții acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la Sony Corporation, Sony Corporation America, Sony Pictures Entertainment Inc., CPT Holdings Inc., precum și filialele, reprezentanțele, angajații, agenții și sucursale acestora din urmă, precum și toți sponsorii concursului, dacă este cazul, și toate celelalte persoane/entități implicate în desfășurarea și executarea acestui concurs (denumite în continuare în mod colectiv "Părțile despăgubite") pentru orice fel de prejudiciu, pierderi, acțiuni în pretenții, costuri și datorii care rezultă din sau în legătură cu: (i) înscrierea participantului, participarea, încercarea de a participa, sau imposibilitatea de a participa la concurs; (ii) înscrierea și/sau utilizarea de către Părțile despăgubite de orice înscriere (și/sau orice părți ale acesteia); (iii) nerespectarea de către participantul a uneia sau mai multor prevederi din Regulamentul Oficial sau din legi, reguli sau regulamente aplicabile; (iv) utilizarea neautorizată de către participant a numelui, vocii, produsului muncii, mărcii, logoului oricărei persoane sau entități; (v) încălcarea sau tentativa de încălcare a oricărei garanții; (vi) acceptarea și/sau utilizarea oricărui premiu, dacă este cazul; (vii) orice drepturi sau beneficii acordate participantului de către Organizator în legătură cu concursul și/sau (viii) neglijența participantului, conduita ilicită, încălcarea oricăror legi, reguli sau regulamente aplicabile, a prezentului Regulament Oficial sau încălcarea oricărui drept de proprietate intelectuală, confidențialitate, publicitate sau orice alte drepturi ale terțelor persoane. 7.9 Prezentul Regulament Oficial este guvernat de legea română.
sw_jatek_ro

Toată saga

Aveţi Forţa în voi?

Daţi-ne follow pe Facebook