Imaginează-ţi asta

Festivalul mediului înconjurător ‘Imaginează-ţi asta’

Regulament oficial

Regulament oficial al concursului Sony Picture This Festival

 

 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS ESTE NECESARĂ O CONEXIUNE LA INTERNET

 

 1. Criterii de eligibilitate. Organizatorul: Concursul SONY "Picture This Festival" din România ("Concursul") este deschis doar rezidenților legali din România ("Țară"), care au cel puțin optsprezece vechi (18) ani la momentul înscrierii. Concursul este organizat de AXN Europe Ltd ( "Organizator") și co-sponsorizat de Sony Electronics Inc ("Sony Electronics"), în calitate de sponsor oficial de tehnologie și American Airlines, Inc. ("American Airlines"), în calitate de sponsor oficial airline ("Co-sponsori"). Angajații Organizatorului, ai Co-sponsorilor, ai agențiilor de publicitate si de promovare ale Organizatorului, ai Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., precum și ai oricăror alte entități care participă la proiectarea, promovarea, comercializarea, administrarea sau implementarea acestui Concurs, precum și ai societăților-mamă, filialelor și societăților afiliate ale acestora (denumite în mod colectiv, "Entitățile Concursului"), și rudele apropiate ale acestora (respectiv soț/soție, mamă, tată, surori, frați, fii, fiice, unchi, mătuși, nepoți, nepoate, bunici și socrii, indiferent de locul în care locuiesc) și membrii familiilor acestora (indiferent dacă au sau nu legătură), nu sunt eligibili pentru a participa la acest Concurs. Concursul este supus tuturor legilor și reglementărilor aplicabile în vigoare.

 

 1. Consimțământ la Regulamentul Oficial: Prin participarea la Concurs, participantul este de acord în totalitate și necondiționat cu și acceptă acest regulament official ("Regulamentul Oficial") și deciziile Organizatorului, care sunt definitive și obligatorii în toate aspectele legate de Concurs. Dacă un participant primește un Premiu (așa cum este acesta definit mai jos), este condiționat de îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute în acest document.

 

 1. Durata: Concursul începe la 1 august 2016, la ora 12:00:01 CET și se termină la 28 august 2016, la ora 11:59:59 PM CET ("Durata Concursului "). Înregistrările trebuie primite în timpul Duratei Concursului pentru a fi eligibile pentru câștigarea Premiului Local sau a Marelui Premiu (așa cum acestea sunt definite mai jos).

 

 1. 4.       Modul de înscriere: Pentru a se înscrie, fiecare participant trebuie să creeze o lucrare cu conținut video nouă cu durată între 30 de secunde și 7 minute concentrată pe o problemă de mediu, al cărei subiect ar trebui să privească impactul pozitiv asupra mediului sau progresul și protecția mediului și să încarce această lucrare cu conținut video pe YouTube (https://www.youtube.com/) (lucrare denumită în continuare "Conţinutul"). Conținutul trebuie să fie în limba engleză sau să includă subtitrare în limba engleză. Fiecare participant poate înregistra mai multe Conținuturi. După ce încărcați Conținutul dvs. pe YouTube, vă puteți înscrie la Concurs aici: http://www.axn.ro/imagineazatiasta ("Pagina Concursului"). Pentru a putea intra în Concurs, trebuie să vă înregistrați pentru a deveni utilizator înregistrat al Paginii Concursului și să introduceți în mod corespunzător numele și prenumele, adresa de e-mail, data de naștere și genul (denumite în mod colectiv, "Date de Înregistrare "), și să furnizați hyperlink-ul/-urile corespunzător/-oare cu Conținutul dvs. postat pe YouTube. Nu veți fi înregistrat pentru a putea câștiga decât în momentul în care furnizați datele de înregistrare (fie direct, prin introducerea manuală a informațiilor, fie prin intermediul terțului furnizor de înregistrare al Organizatorului, Gigya), apăsați butonul "Enter Contest", și obțineți ulterior o confirmare a înregistrării dvs. pe Pagina Concursului.

 

Prin înregistrarea Conținutului dvs. declarați că dețineți drepturile asupra Conținutului.

 

 1. Desemnarea Câștigătorilor:

 

La nivelul Țării: Toate înregistrările valide vor fi evaluate de către un juriu alcătuit din membri desemnați din industria media și lideri din domeniul impactului asupra mediului ("Juriu") și afișat pe Pagina Concursului. Juriul va evalua Conținutul în ce privește creativitatea și originalitatea acestuia și cât de bine exprimă Conţinutul tema inițiativei Picture This (i.e. progresul și impactul pozitiv asupra mediului) și va atribui un premiu 1, două premii 2 si trei premii 3 (către "Câștigătorii pe Țară”). Câștigătorii pe Țară vor fi anunțați pe Pagina Concursului la data de 5 septembrie 2016.

 

La nivel Regional: Conținutul Câștigătorului pe Țară al Premiului 1 va intra automat în Concursul Regional, unde va concura cu ceilalți câștigători din Regiunea CE. Un juriu va selecta un câștigător care să reprezinte Regiunea CE ("Câștigătorul CE ") în cadrul concursului la nivel mondial ("Concursul Mondial"). Câștigătorul CE va fi anunțat pe Pagina Concursului. Câștigătorul CE va primi 2 bilete coach class către Los Angeles și cazare pentru 2 persoane în Los Angeles, SUA pentru Finală (astfel cum aceasta este definită mai jos).

În cazul în care sunteți selectat drept Câștigător CE, trebuie să fiți prezent la Finală pentru a putea câștiga Marele Premiu. Dvs. sunteți responsabil pentru obținerea vizei necesare pentru a vă deplasa la Finală, costul vizei dvs. (plus un invitat) urmând a fi acoperite de către Organizator. Entitățile Concursului nu vor fi răspunzătoare în cazul în care nu reușiți, din orice motiv, să vă prezentați la Finală.

Finala: Finala Concursului Mondial (”Finala”) va avea loc în Los Angeles pe data de 25 octombrie 2016 și în cadrul acesteia câștigătorii regionali din toată lumea vor concura pentru marele premiu (definit mai jos). Câștigătorul Finalei va fi ales de un juriu alcătuit din membri desemnați din industria media și lideri din domeniul impactului asupra mediului în funcție de creativitatea și originalitatea Conținutului și de cât de bine exprimă Conţinutul tema inițiativei Picture This (i.e. progresul și impactul pozitiv asupra mediului). Câștigătorul Finalei va fi anunțat în cadrul Finalei și pe Pagina Concursului.

 

 1. Premii

 

Concursul pe Țară: Câștigătorilor pe Țară li se vor acorda următoarele premii:

Premiul 1:             1 x 4K VIDEO CAMERA SONY AXP33

Valoarea aproximativă la vânzarea cu amănuntul ("ARV"): 4.299 LEI

Premiul 2:             2 x Camera Video GoPro Hero 4 Black Adventure

ARV: 2.049 LEI/bucată

Premiul 3:             3 x încărcător solat Ginko SolarTree

ARV: 500 LEI/bucată

(Premiile 1, 2 și 3 vor fi denumite în mod colectiv “Premii pe Țară”).

 

La nivel Regional: Câștigătorii CE vor primi câte 2 bilete coach class către Los Angeles și cazare pentru 2 persoane în Los Angeles, SUA pentru Finală. (“Premiul Regional”).

 

Finala: Câștigătorul Finalei va primi Marele Premiu, care este alcătuit dintr-un premiu monetar în valoare de 5.000$ (care urmează să fie plătit prin cec) și un pachet de tehnologie Sony 4K incluzând un televizor Sony Bravia 4K Ultra HD 55” și aparat de fotografiat digital Sony - A6300 mirrorless Alpha, a căror valoare totală de vânzare cu amănuntul este de aproximativ 2.250$, iar valoarea totală aproximativă de vânzare cu amănuntul pentru Marele Premiu este de7.250$ ("Marele Premiu").

 

(Marele Premiu împreună cu Premiile Regionale și Premiile pe Țară alcătuiesc ”Premiile Concursului”). Premiile Concursului nu sunt transmisibile și nu se va putea face nicio substituire, decât dacă Organizatorul, la propria sa discreție, decide astfel. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui Premiul cu unul de valoare egală sau mai mare în cazul în care premiul inițial nu mai este disponibil din orice motiv. Organizatorul va calcula, reține și plăti către autoritățile fiscale competente impozitul pe venitul aferent premiilor, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile cu privire la impozitul pe venitul din premii. Câștigătorul este răspunzător pentru orice alte taxe, impozite și obligații fiscale asociate primirii și/sau folosirii Premiului. Limită: Un (1) Premiu per participant/familie.

 

Vă rugăm să rețineți că valorile aproximative de vânzare cu amănuntul enumerate aici sunt estimări rezonabile și că valoarea efectivă se poate modifica în funcție de mai mulți factori, incluzând, de exemplu, distanța fizică de la reședința Câștigătorilor pe Țară la Los Angeles, fluctuațiile de ocupare a hotelului la momentul rezervării, costurile combustibililor și deprecierea pachetului de tehnologie de la data achiziției la livrare, etc.

 

 1. Acordarea de drepturile privind Înregistrarea: Prin participare, cu excepția cazului în care este interzis prin dispoziții legale imperative aplicabile, fiecare participant acordă Organizatorului, afiliaților, succesorilor, licențiaților, cesionarilor acestuia și persoanelor desemnate de Organizator o licență și un drept perpetue, non-exclusive, cu titlu gratuit, cesionabile, sublicențiabile integral, la nivel mondial, irevocabile, de a folosi, adapta, traduce, reproduce, edita, modifica, crea lucrări derivate, de a combina cu alte lucrări, de a posta, transmite, afișa, publica, comunica, de a comunica publicului, de a difuza, reformata, pune la dispoziție, partaja, distribui și/sau de a exploata în alt mod auditiv și/sau vizual (fiecare sau mai multe dintre cele menționate mai sus fiind denumite "Utilizare") totalitatea drepturilor cu privire la și în legătură cu "Înregistrarea" (și toate reînnoirile și prelungirile drepturilor de autor, precum și dreptul de a securiza pe termen nelimitat înregistrările privind drepturile de autor în legătură cu aceasta), care include atât Conținutul și celelalte informații de înregistrare pe care le furnizați, sau cu privire la orice fotografie, înregistrare video, audio sau alt tip de înregistrare privind participantul sau orice persoană inclusă în Conținut în legătură cu orice participare la Concurs sau evenimente conexe, în orice mass-media, în orice mod, tehnologie sau mecanism de livrare a conținutului cunoscut în prezent sau care va fi conceput în cele ce urmează, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la aspecte în legătură cu Concursul, administrarea, jurizarea, publicitatea și/sau promovarea acestuia, precum și în legătură cu promovarea, publicitatea și/sau altă exploatare a inițiativei Picture This a Organizatorului, pe orice proprietate a Organizatorului sau în alt mod, fără a fi necesar niciun alt acord sau considerații suplimentare.

 

Înregistrările Câștigătorilor din fiecare regiune a Concursului vor fi afișate pe website-ul Picture This (https://sites.sonypicturestelevision.com/picturethis/ ).

 

 1. Interdicții privind Conținutul & materialele unor terțe persoane: Participanții nu vor include în niciun Conținut material care este ilegal, pornografic, obscen, defăimător, calomniator, amenințător, discriminatoriu, de hărțuire, intimidare, vulgar, indecent, profanator, plin de ură, ofensator din punct de vedere rasial, cultural sau etnic sau care încurajează comportamentul ilegal sau care atrage sau ar putea atrage răspunderea civilă sau penală, sau care încalcă orice legi, norme sau regulamente. Fiecare participant trebuie să fi obținut autorizarea pentru includerea oricăror materiale ale unor terțe persoane (inclusiv, dar fără a se limita la denumiri de societăți, logo-uri, muzică, nume, voce, imagine, asemănare sau alte elemente de identificare ale oricărei terțe persoane) care sunt incluse în Conținutului Participantului.

 

 1. Exonerare: Prin participarea la acest Concurs, participantul este de acord să exonereze de răspundere Entitățile Concursului cu privire la orice pretenție sau acțiune, inclusiv, dar fără a se limita la vătămarea corporală, decesul sau deteriorarea sau pierderea bunurilor, care decurg din participarea la Concurs sau primirea sau utilizarea necorespunzătoare a oricărui Premiu.

 

 1. Declinarea Garanțiilor. ENTITĂȚILE CONCURSULUI NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE, DECLARAȚIE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN FAPT SAU ÎN DREPT, CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ORICĂRUI PREMIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CALITATEA, MERCANTILITATEA SAU ADECVAREA ACESTUIA PENTRU UN ANUMIT SCOP.

 

 1. Alte limitări de răspundere: Deciziile Organizatorului sau ale Entitățile Concursului desemnate de acesta vor fi definitive și obligatorii în toate aspectele referitoare la Concurs.

 

Cu excepția unor prevederi contrare ale Regulamentului Oficial, participantul va fi răspunzător pentru toate costurile înregistrării în Concurs.

 

Câștigătorul acceptă și recunoaște că Entitățile Concursului nu sunt obligate să utilizeze Înregistrarea sau orice parte a acesteia și că Entitățile Concursului, la discreția acestora, au dreptul de a se abține de la utilizarea Înregistrării. Entitățile Concursului nu își asumă niciun fel de răspundere în măsura în care Entitățile Concursului aleg să se abțină de la orice tip de exercitare a drepturilor lor mai jos.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a amâna, anula, prelungi sau dezvolta Concursul, precum și de a modifica Regulamentul Oficial. În toate cazurile, orice astfel de decizie a Organizatorului, luată în exercitarea oricăruia dintre drepturile rezervate potrivit prezentei secțiuni, va fi publicată pe Pagina Concurs.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu desemna niciun câștigător și de a nu acorda niciun Premiu în cazul în care, în orice fază a Concursului, urmare a analizei Conținuturilor potrivit secțiunii 5 – „Desemnarea Câștigătorilor” de mai sus, Juriul decide, la discreția sa, că niciunul dintre Conținuturile înregistrate de participanți nu întrunește criteriile pentru a fi declarat câștigător. Dacă este cazul, o astfel de decizie a Organizatorului va fi publicată pe Pagina Concursului.

Entitățile Concursului nu sunt responsabile pentru niciun eșec de înregistrare ca urmare a oricăror probleme cauzate de sistemele sau furnizorii de servicii de internet, pentru înregistrările primite după expirarea termenului limită din cauza întârzierilor, întreruperilor, eșecurile sau suprasolicitarea serviciului de internet. Înregistrările sunt nule în cazul în care acestea nu pot fi citite, sunt inexacte și incomplete, deteriorate, deformate, alterate, falsificate, neregulate în orice fel sau nu respectă în orice alt mod Regulamentul Oficial.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant la Concurs care în mod direct sau indirect aduce atingere sau încalcă Regulamentul Oficial, în legătură cu care se constată că nu este eligibil pentru participare și orice participanți despre care Organizatorul considera că prin acțiunea sau inacțiunea lor aduc atingere Entităților Concursului și/sau renumele, numele sau imaginea Concursului. Organizatorul își rezervă de asemenea dreptul de a descalifica orice Conținut și participantul care l-a înregistrat în cazul în care există posibilitatea unei utilizări neautorizate sau a unui plagiat. În cazul în care Organizatorul descalifică orice participant din aceste motive, Organizatorul nu va trimite nicio notificare în acest sens și nu furnizează informații în acest sens anterior sau ulterior descalificării.

 

 1. Despăgubiri: Fiecare participant va despăgubi și va proteja fiecare dintre Entitățile Concursului pentru și împotriva oricăror și tuturor pretențiilor, daunelor, pierderilor, solicitărilor, acțiunilor, procedurilor, cheltuielilor și/sau răspunderilor rezultând sau provenind din sau în legătură cu, sau pretinse ca provenind, rezultând din sau în legătură cu: (i) Înregistrarea, participare, încercarea de a participa sau imposibilitatea participantului de a participa la Concurs; (ii) înregistrarea și/sau Utilizarea de către Entitățile Concursului a unei Înregistrări (și/sau a oricăror părți ale acesteia); (iii) nerespectarea de către participant a uneia sau mai multor prevederi ale Regulamentului Oficial sau a oricăror legi, reglementări sau regulamente aplicabile; (iv) utilizarea neautorizată de către participant a, după caz, denumirii,  imaginii, vocii, rezultatului activității, brandului, mărcii, logo-ului, brevetului, secretului comercial sau materialelor protejate de drepturi de autor ale oricărei persoane sau entități; (v) încălcarea sau presupusa încălcare a oricărei garanții, declarații (inclusiv, fără a se limita la, orice declarație privind eligibilitatea) sau angajament efectuate de participant în legătură cu Concursul; (vi) acceptarea și/sau utilizarea oricărui premiu, dacă este aplicabil; (vii) orice drept sau beneficiu acordat de către participant Organizatorului în legătură cu Concursul; și/sau (viii) neglijența, conduita ilicită intenționată, încălcarea oricăror legi, reglementări sau regulamente sau a acestui Regulament Oficial de către Participant, sau încălcarea de către acesta a oricăror drepturi de proprietate intelectuală, confidențialitate, publicitate sau alte drepturi ale oricăror terți.

 

 1. Acțiuni ulterioare: Prin participarea la Concurs, fiecare participant convine să semneze orice documente suplimentare cerute de către Organizator în legătură cu prezentul Regulament Oficial. Acordarea oricărui Premiu va fi condiționată de semnarea de către potențialul câștigător și/sau invitații săi, dacă există, a unui formular privind „Despăgubirea și Renunțarea la Pretenții” pus la dispoziție de către Organizator, prin care Entitățile Concursului vor fi exonerate de orice răspundere, în măsura permisă de lege. Necompletarea și nesemnarea oricăror documente cerute de către Organizator pot avea ca rezultat descalificarea și selectarea unui alt potențial câștigător.

 

 1. Limitarea Răspunderii: Entitățile Concursului nu sunt responsabile pentru: (1) orice informație incorectă sau inexactă, indiferent dacă este provocată de participant, erori de imprimare sau orice alt echipament sau program asociat cu sau folosit în Concurs; (2) erorile tehnice de orice tip, inclusiv, fără a se limita la, defecțiuni, întreruperi sau deconectări de linii telefonice sau prin cablu, hardware sau software de rețea, defecțiuni ale sistemelor informatice, servere, furnizori, hardware / software, pierderea conexiunii sau inexistența conexiunii la rețea sau transmiterea informatică pierdută, incompletă, trunchiată sau întârziată sau orice combinație a acestora, sau defecțiuni tehnologice; (3) intervenția umană neautorizată în orice parte a procesului de participare sau în cadrul Concursului; (4) eroare tehnică sau umană ce poate interveni în administrarea Concursului sau procesarea participărilor; (5) comunicații întârziate, pierdute, nelivrabile, deteriorate sau sustrase; sau (6) orice vătămare sau daună a persoanelor sau bunurilor ce pot fi cauzate, direct sau indirect, integral sau parțial, de participarea participantului în Concurs sau primirea sau utilizarea sau utilizarea neadecvată a oricărui Premiu.  În cazul în care, pentru orice motiv, se confirmă că Înregistrarea unui participant sau Formularul de Participare ca fiind ștearsă, pierdută sau în alt mod distrusă sau deteriorată în mod eronat, singura posibilitate de remediu a participantului este de a efectua o altă înregistrare la Concurs, dacă acest lucru este posibil. Nu vor fi acordate mai mult de numărul prevăzut de Premii.

 

 

 1. POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI TERMENII DE UTILIZARE: PRIN ÎNREGISTRAREA ÎN ACEST CONCURS, FIECARE PARTICIPANT ÎNȚELEGE ȘI CONVINE CĂ PARTICIPANTUL A CITIT ȘI ESTE DE ACORD CU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI TERMENII DE UTILIZARE AI PAGINII DE CONCURS (SITUATE LA HYPERLINK-URILE DE MAI JOS ȘI PE PAGINA DE CONCURS).  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A PAGINII DE CONCURS POATE FI GĂSITĂ LA: http://www.axn.ro/confidentialitate-si-termeni TERMENII DE UTILIZARE AI PAGINII DE CONCURS POT FI GĂSIȚI LA: http://www.axn.ro/termeni-si-conditii. FIECARE PARTICIPANT ÎNȚELEGE DE ASEMENEA CĂ ANUMITE INFORMAȚII DE IDENTIFICARE ALE SALE POT FI FOLOSITE ȘI/SAU DEZVĂLUITE TERȚILOR CEL PUȚIN CONFORM CERINȚELOR LEGALE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ÎN LISTA CÂȘTIGĂTORILOR.

 

 1. ARBITRAJ: PRIN ÎNREGISTRAREA LA CONCURS, FIECARE PARTICIPANT CONVINE CĂ ORICE DISPUTĂ SAU PRETENȚIE PROVENIND DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST CONCURS (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACORDAREA PREMIILOR) SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST REGULAMENT OFICIAL, APLICAREA, ARBITRABILITATEA  SAU INTERPRETAREA, VOR FI TRANSMISE  ARBITRAJULUI FINAL ȘI OBLIGATORIU AL JAMS ("JAMS") CONFORM REGULILOR ȘI PROCEDURILOR DE ARBITRAJ COMPLEXE ÎN CAZUL ÎN CARE OBIECTUL DISPUTEI DEPĂȘEȘTE 250.000 US$ SAU REGULILOR ȘI PROCEDURILOR DE ARBITRAJ SIMPLIFICATE ÎN CAZUL ÎN CARE OBIECTUL DISPUTEI ESTE ÎN VALOARE MAI MICĂ SAU EGALĂ CU 250.000 US$, CE VOR AVEA LOC ÎN LOS ANGELES, CALIFORNIA, ÎN FAȚA UNUI ARBITRU UNIC. ARBITRUL VA FI SELECTAT DE COMUN ACORD DE CĂTRE PĂRȚI SAU, DACĂ PĂRȚILE NU AJUNG LA UN ACORD, PRIN SELECTAREA UNUI ARBITRU DIN LISTA ARBITRILOR PUSĂ LA DISPOZIȚIE DE JAMS. ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRȚILE  NU POT AJUNGE LA UN ACORD NICI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE, ARBITRUL VA FI DESEMNAT DE JAMS. ARBITRAJUL VA FI O PROCEDURĂ CONFIDENȚIALĂ, ÎNCHISĂ PUBLICULUI LARG. ARBITRUL VA EMITE O OPINIE SCRISĂ ÎN CARE VA MENȚIONA CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE ESENȚIALE PE BAZA CĂRORA DECIZIA ARBITRALĂ ESTE EMISĂ. PĂRȚILE VOR ÎMPĂRȚI ÎN MOD EGAL COSTURILE AFERENTE ONORARIULUI ARBITRULUI ȘI CHELTUIELILE DE ARBITRAJ ȘI ORICE ALTE COSTURI SINGULARE AFERENTE AUDIERII (RECUNOSCÂND FAPTUL CĂ FIECARE PARTE VA PLĂTI COSTURILE AFERENTE PROPRIEI SUSȚINERI, ONORARIILE AFERENTE MARTORILOR, EXPERȚILOR ȘI AVOCAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI ÎN ACEEAȘI MĂSURĂ CA ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE DISPUTA AR FI FOST SOLUȚIONATĂ ÎN INSTANȚĂ). FĂRĂ A ADUCE ATINGERE CELOR DE MAI SUS, ARBITRUL POATE SOLICITA CA RESPECTIVELE CHELTUIELI SĂ FIE SUPORTATE ÎNTR-UN ALT MOD, DUPĂ CUM ARBITRUL CONSIDERĂ CĂ ESTE NECESAR ASTFEL ÎNCÂT CLAUZA ARBITRALĂ SĂ FIE EXECUTATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ: Fiecare participat înțelege că legile aplicabile interne (astfel cum acestea sunt  diferențiate de alegerea reglementărilor privind legislația) din California aplicabile contractelor încheiate și executate integral în California vor guverna valabilitatea și interpretarea prezentului Regulament Oficial și ale oricăror alte temeiuri pentru acțiuni juridice (indiferent dacă sunt contractuale sau delictuale) provenind din sau în legătură cu prezentul Regulament Oficial sau Concursul.

 

 1. NICIO MĂSURĂ PROVIZORIE: FIECARE PARTICIPANT ÎNȚELEGE ȘI CONVINE ASUPRA FAPTULUI CĂ NU VA AVEA NICI UN DREPT DE A OPRI SAU ÎMPIEDICA DEZVOLTAREA, PRODUCEREA, PUBLICITATEA, PROMOVAREA, DISTRIBUIREA SAU EXPLOATAREA WEBSITE-ULUI, APLICAȚIEI SAU ORICĂRUI ALT PROIECT AL ORGANIZATORULUI SAU ALE ORICĂRUIA DINTRE SOCIETĂȚILE MAMĂ, FILIALE SAU AFILIATE SAU ASOCIATE.

 

 1. REGULAMENT OFICIAL/PAGINA ONLINE PE CARE SUNT PREZENTAȚI CÂȘTIGĂTORII: Pentru a obține o copie a prezentului Regulament Oficial sau o listă a numelor Câștigătorilor, vă rugăm să vizitați Pagina Concursului. Lista Câștigătorilor va fi disponibilă după organizarea Finalei pe 25 octombrie 2016.

 

 1. CERINȚE YOUTUBE: Participarea dvs. trebuie să respecte Liniile Directoare ale Comunității YouTube care pot fi găsite aici: http://www.youtube.com/t/community_guidelines_ .  Participările care nu respectă aceste linii directoare vor fi descalificate. YouTube nu este sponsor al Concursului, și fiecare participant convine prin prezenta să exonereze YouTube de orice răspundere în legătură cu Concursul.

 

 1. ORGANIZATOR: AXN EUROPE Ltd. (Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London, W1F9LU)

 

 1. CO-SPONSORI: American Airlines este linia aeriană sponsor oficial al Concursului. Vizitați pagina: www.aa.com.   
  Sony Electronics este sponsorul în materie de tehnologie al Festivalului.  Vizitați pagina: http://www.sony.com/all-electronics
 • Câştigă o excursie la Hollywood cu Festivalul Imaginează-ţi asta!

  Premiul cel mare – 5.000 de dolari și produse Sony 4K

  Ştiri
  29 Iulie 2016

Daţi-ne follow pe Facebook