Folosiţi aplicaţia Dubsmash pentru a câştiga premii “Vânătorii de fantome”!

Cum să joci
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “ Ghostbusters” ART 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE (1)Campania promotionala “Ghostbusters” este organizata de catre AXN Europe Limited, cu sediul în Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, Londra W1F 9LU, Anglia, înregistrata sub nr. 4823833, cod de înregistrare în scopuri de TVA GB 824 4697 07 si Icon Advertising SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Titulescu Nicolae, nr. 92, Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6017/1998, Cod Unic de Inregistrare 10726214S, acestia fiind numiti in mod colectiv, „Organizatorii”. (2) Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. (3) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta si vor fi interpretate impreuna cu acesta. (4). Pentru aducerea la cunostiinta participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul pagina de facebook facebook.com/AXN.Romania. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin publicarea pe facebook.com/AXN.Romania Art 2. TEMEIUL LEGAL (1) Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata, in vigoare la data intocmirii prezentului Regulament. Art.3 DREPTUL DE PARTICIPARE (1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 10 Iulie 2016, inclusiv, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). De asemenea, NU pot participa la Promotie persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate. (2)La aceasta Campanie promotionala nu au dreptul sa participe angajatii societatii ai Icon Advertising SRL, ai AXN Europe Limited, ai societatilor participante la realizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si rudele de gradul I si afinii acestora, nici beneficiari sau rudele lor. (2) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala. (3) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior doar in baza unei cereri depuse la adresa Organizatorului fara alte formalitati sau plati , persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizatori pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „AXN Europe Limited” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori. (4) Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze. (5) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv. (6) Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze. Art 4. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) Campania Promotionala este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului regulament. (2) Campania promotionala „Ghostbusters” va incepe la data de 11.07.2016 (ora 08:00:00 -ora Romaniei), si se va incheia la data de 24.07.2015 (ora19:59:59- ora Romaniei). (3) Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator pagini facebook.com/AXN.Romania (4) Organizatoriil isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii actului aditional. (5)Premiul acestei Campanii trebuie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de catre Organizatori. Art. 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) În vederea participarii la campanie, Participantii trebuie sa acceseze pagina de facebook facebook.com/AXN.Romania. (2) Pe durata campaniei, organizatorii, pe pagina de facebook facebook.com/AXN.Romania,organizatorii vor posta informatii despre concurs cu hashtag-ul #dubvanatoriidefantome. Cei care doresc sa participe trebuie sa realizeze filmulte utilizand aplicatia Dubsmash, in care sa interpreteze tema muzicala a filmului Ghosbusters si sa le incarce pe pagina de facebook facebook.com/AXN.Romania, la postarea cu hashtag-ul #dubvanatoriidefantome, pana pe data de 24.07.2016 (ora19:59:59- ora Romaniei). Toti participantii al caror film a fost aprobat, vor intra in tragerea la sorti pentru premiile din campanie. (3)Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui filmulet sau comentariu la concursul pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului. (4) Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs. (5) Prin inscrierea materialelor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodata participantul cedand Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu folosi materialele selectate in totalitate, ci numai unele pasaje, contexte ce simbolizeaza cel mai bine tema propusa a concursului. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor teriale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs. (6)Filmulete si raspunsurile inscrise in concurs vor fi moderate in maximum 48 de ore de la inscrierea lor in concurs. Acestea vor fi sterse din aplicatie si descalificate din concurs fara un anunt prealabil, daca: • contin imagini sau mesaje vulgare, defaimatoare sau violente • contin imaginea altor branduri • nuditate • descrierea imaginilor ce contin cuvinte jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala a participantilor sau vizitatorilor profilului de Facebook AXN, pot fi sterse de catre administratorul profilului. • Materiale realizate sau prelucrate cu un soft pe calculator, fotografii neclare, miscate, prea intunecate, branding vizibil apartinand unor produse concurente, scene care incalca codul de etica si comportament public (cu tenta indecenta, care instiga la consum iresponsabil de alcool, de violenta sau vulgaritate) . (7)Un participant identificat prin aceleasi date personale (nume, prenume, telefon, adresa email). Utilizarea mai multor conturi create pe site nu este permisa, fiind considerata incercare de fraudare si atragand sanctiunile prevazute in regulament. (8)Organizatorii îsi rezerva dreptul de a actualiza si/sau modifica Mecanismul Campaniei Promotionale prevazut în prezenta sectiune. (9) Un participant poate inscrie mai filmulete in concurs, pe toate durata campaniei, dar poate castiga un singur premiu. Art 6. TRAGEREA LA SORTI (1) Tragera la sorti vor fi efectuate la nivel national si vor include toti Participantii care îndeplinesc conditiile prevazute în prezentul Regulament si cerute pentru participarea la tragerea la sorti. (2) Tragerea la sorti va avea loc pe data de 26.07 pentru Participantii care indeplinesc toate conditiile prevazute in regulamet. (3) In cadrul tragerii la sorti, se vor extrage :  3 cani Ghostbusters si cate 5 rezerve pentru fiecare castigator.  3 tricouri Ghostbusters si cate 3 rezerve pentru fiecare castigator.  50 sepci Ghostbusters si cate 50 rezerve pentru fiecare castigator.  30 brelocuri Ghostbusters si cate 30 rezerve pentru fiecare castigator.  25 vouchere duble la filmul Ghostbusters si cate 25 rezerve pentru fiecare castigator. (4) Castigatorii vor fi contactacti pe telefon sau e-mail in termen de 3 (trei) zile de la tragerea la sorti si vor fi contactati de 3 ori in termen de 48 de ore. (5). Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine E-mail si Telefon. (6). Tragerile la sorti vor fi consemnate într-un înscris, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea Campaniei promotionale. (7) Pe site se vor afisa numele celor care au fost declarati potentiali castigatori in urma tragerii la sorti, urmand sa fie contacati pentru validarea premiului. In cazul in care potentialul castigator publicat pe site va fi invalidat , acesta va fi schimbat cu urmatoarea rezerva. Art. 7 CONDITII DE VALIDITATE (1) Participantii la Campania promotionala trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in Art. 2 si Art. 5 (2) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:  sa poata sa fie contactat in termen de 5 zile calendaristice de la data desemnarii sale ca si castigator;  in momentul contactarii sa declare nume, prenume, telefon si adresa completa;  sa expedieze prin fax sau email la numarul/ adresa de email indicat/a de Organizatori in momentul contactarii telefonice, o copie a unui act de identitate. Acesta trebuie trimis in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice/mail/Facebook.  Sa îsi poata asigura eventuale cheltuieli de transport si cazare, în cazul în care nu locuiesc în Bucuresti. AXN nu asigura costuri de transport si cazare. (3)In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul de a-l invalida. (4) Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Art. 8. PREMIILE SI ATRIBUIREA ACESTORA (1) Premiilor oferite in cadrul campaniei sunt urmatoarele: Premiu Cantitate Valoarea unitara (fara TVA) Valoare totala (fara TVA) Cani Ghostbusters 3 Tricouri Ghostbusters 3 Sepci Ghostbusters 50 Brelocuri Ghostbusters 30 Vouchere duble la filmul Ghostbusters 25 (2) Premiile sunt atribuite in conformitate cu mecanismul descris la sectiunea 6 si va fi predat numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. (3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. (4) Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul nu va efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu va suporta alte costuri suplimentare. (5) Organizatorii nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamatii din partea castigatorilor dupa punerea acestora in posesia premiilor. (6) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul campaniei promotionale va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv. (7)Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut livra in termen de 30 zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator. (8) . Premiile vor fi expediate prin curierat rapid catre Participantii declarati castigatori, în termen de o 30 de zile calendaristice de la validarea acestora dupa o notificare telefonica sau electronica prealabila. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa semneze un proces verbal de predare primire. Un exemplar al procesului-verbal va ramane la Participantul declarat castigator iar un exemplar semnat va fi predat organizatorilor si/sau agentiei imputernicite. (9) In cazul refuzului vreunui Participant castigator de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului. (10). Organizatorii nu pot fi tinuti raspunzatori daca Premiile zilnice nu ajung la destinatie sau daca ajung deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat ori din cauza adreselor incomplete furnizate si nu vor fi tinuti sa despagubeasca participantul castigator pentru deteriorarile suferite de premiul in cauza. (11) Lista Participantilor castigatori va fi publicata pe facebook.com/AXN.Romania. (12) Organizatorii vor asigura doar invitatia dubla pentru premiera. Orice servicii suplimentare care nu sunt incluse in acest in acest premiu vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand cheltuielile acestuia. (13) In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive obiective, independente de vointa Organizatorilor (ex: interdictie, condamnari penale, incapacitate determinata de motive medicale, etc) premiul va ramane in posesia Organizatorilor. (14)Castigatori validati ai Vouchere duble la filmul Ghostbusters pot utiliza premiul in:  reteaua Cinema City  In Brasov, la cinematograful Cinema One  In Oradea, la cinematograful Palace  In Craiova, la cinematograful Colours Art. 9 – INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI (1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. În cazul în care premiile se vor epuiza înainte de data de final a campaniei, nu se vor mai acorda alte premii, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului în magazinele participante inainte de achizitionarea produselor. (2) Situatiilor avute în vedere la art. 9, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente. (3) În situatiile avute în vedere la art. 9, alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). Art. 10 – LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA (1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. (2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. (3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Art. 11 - TAXE (1) Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizatori, conform legislatiei aplicabile în vigoare. (2) Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003. Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant. Art 12. – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE (1) Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), Organizatorul (i) prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si (ii) aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. (2) Prin participarea la Campania promotionala, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului si in scopul transmiterii catre participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct. Prin participarea la Campania promotionala, participantii isi exprima acordul ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate in vederea promovarii produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la: - transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse; - transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informatiilor privind servicii si produse; - participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse; - realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor. (3) Participarea la Concurs, constituie consimtamantul expres si prealabil al castigatorilor premiilor referitor la faptul ca numele si prenumele, castigul, localitatea de domiciliu, imaginea si vocea, dupa caz, vor fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivit legislatiei in vigoare, si folosite în materiale publicitare de catre Organizator fara niciun fel de plata aferenta. Participantul isi poate retrage acest acord, printr-o cerere scrisa, in orice moment, fara sa sufere prejudicii. (4) Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania promotionala. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la Campania promotionala. (5) Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata. (6) La cererea participantilor, adresata in scris la sediul Organizatorului, acesta se obliga, in functie de solicitare: sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Art 13. RESPONSABILITATE (1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate. (2) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware). Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni; (3) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului). (4) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil). (5) Organizatorii si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei. (6) Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatoriilor pana la date de 26.07.2016. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Ghostbusters dub game

#dubvanatoriidefantome